5 kwietnia 2016 | Westerlo

EcoTwin wyrusza z Westerlo


Zintegrowane konwoje DAF Trucks, TNO, NXP i Ricardo w drodze na European Truck Platooning Challenge

- Belgia będzie mocno wspierać dalszy rozwój stosowania zintegrowanych konwojów ciężarówek w Europie – tą deklaracją Christophe Leurident, doradca belgijskiej minister transportu Jacqueline Galant, dał zielone światło dla wyjazdu konwoju ciężarówek EcoTwin z Westerlo na Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów (European Truck Platooning Challenge). W środę 6 kwietnia konwój EcoTwin, rezultat ścisłej współpracy między DAF, TNO, NXP i Ricardo, został powitany w pobliżu Rotterdamu przez holenderskiego ministra infrastruktury i ochrony środowiska Schultza van Haegena at Maasvlakte.

Wyjazd na Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów z należącej do DAF fabryki osi i kabin w Westerlo, w Belgii. Od lewej do prawej: Christophe Leurident (doradca belgijskiej minister transportu Galant), Ron Borsboom (dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie DAF), Maurice Geraets (dyrektor ds. nowej działalności w firmie NXP), Leo Kusters (dyrektor zarządzający ds. urbanizacji w TNO), Gert Liefting (dyrektor zarządzający firmą Ricardo w Holandii).
DAF-EcoTwin-European-Truck-Platooning-Start-

Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów to inicjatywa holenderskiego ministerstwa infrastruktury i ochrony środowiska mająca na celu uzyskanie zgody na szeroko zakrojony, transeuropejski test połączonych bezprzewodowo konwojów ciężarówek. Umożliwia to ciężarówkom jazdę z zachowaniem tylko niewielkich odstępów, co pozwala oszczędzać paliwo, emisję dwutlenku węgla, zwiększa bezpieczeństwo na drodze i płynność ruchu.

Stosowanie zintegrowanych konwojów ciężarówek bazuje na technologii jazdy zautomatyzowanej, co pozwala ciężarówkom na zachowanie tylko niewielkich odstępów. Drugi pojazd automatycznie podąża za pierwszym przy wykorzystaniu Wi-Fi, radaru i kamer.

Jedną z unikatowych cech konwoju EcoTwin jest połączenie Wi-Fi-P stworzone przez NXP. Pozwala ono drugiej ciężarówce reagować do 25 razy szybciej niż człowiek - zwalnia ona, zanim nawet nasze oczy zdążą dostrzec, że ciężarówka jadąca z przodu zaczęła hamowanie. Wi-Fi-P pozwala również kierowcom ciężarówek DAF na prowadzenie ze sobą rozmów, zaś duży monitor w drugiej ciężarówce pokazuje to, co widzi kierowca pierwszej ciężarówki (technologia „see through”).

Konieczność dalszego doskonalenia
To zrozumiałe, że trzeba jeszcze wiele zrobić, aby zintegrowane konwoje ciężarówek można było wprowadzić jako nową technologię na drogach – mówi Ron Borsboom, członek zarzadu DAF Trucks odpowiedzialny za rozwój produktów. – Ten proces na pewno nie zakończy się przed 2020 rokiem. Trzeba rozwiązać jeszcze wiele problemów prawnych, dotyczących odpowiedzialności i akceptacji tej technologii.

Decyzje należą do europejskich polityków
Belgia zrobi co w jej mocy, aby umożliwić prowadzenie testów zintegrowanych konwojów ciężarówek na drogach publicznych w celu zdobycia większego doświadczenia – wyjaśnił Christophe Leurident, doradca minister Galant. – To do europejskich polityków należy teraz sprawienie, aby stało się to możliwe. Wraz z holenderskim ministrem Schultzem van Haegenem chcielibyśmy wspólnie wyrazić poparcie dla tych wysiłków.

EcoTwin
EcoTwin to konsorcjum DAF Trucks, TNO, NXP i Ricardo, do którego każda ze stron wnosi swoją wiedzę i doświadczenie. NXP zapewnia bezprzewodowy, najnowocześniejszy system łączności pomiędzy pojazdami przy użyciu kamer, czujników, radaru i Wi-Fi-P. Jako uznana firma doradcza Ricardo odpowiada za doradztwo dotyczące funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów. TNO odpowiada za stworzenie i integrację kompletnego pakietu nowych technologii. W uzupełnieniu integracji wszystkich systemów w pojazdach, DAF Trucks odpowiada za całość testów. Należąca do DAF fabryka osi i kabin w Westerlo została wybrana jako punkt startowy podróży konwoju EcoTwin, ponieważ w tym roku obchodzi 50. rocznicę rozpoczęcia przez DAF produkcji w Belgii.

Podpis pod zdjęciem:
Wyjazd na Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów z należącej do DAF fabryki osi i kabin w Westerlo, w Belgii.
Od lewej do prawej: Christophe Leurident (doradca belgijskiej minister transportu Galant), Ron Borsboom (dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie DAF), Maurice Geraets (dyrektor ds. nowej działalności w firmie NXP), Leo Kusters (dyrektor zarządzający ds. urbanizacji w TNO), Gert Liefting (dyrektor zarządzający firmą Ricardo w Holandii).