Leasing finansowy

Dostępne opcje  finanowania – leasing finansowy

Gdy decydujesz się na leasing finansowy, rozkładasz koszty zakupu na stałe kwoty rat spłacanych przez określony czas (w niektórych przypadkach kwoty rat mogą być zmienne). Wiesz dokładnie, jakie są miesięczne koszty, a wstępny nakład jest niewielki. Korzystasz ze sprzętu, który należy do firmy PACCAR Financial. Po uiszczeniu wszystkich opłat możesz przedłużyć umowę leasingu lub zapłacić wcześniej ustaloną kwotę i stać się właścicielem pojazdu. Leasing finansowy może być korzystny również z punktu widzenia podatkowego.

Charakterystyka leasingu finansowego:

  • Czysto finansowa transakcja
  • Określone miesięczne kwoty rat i odsetek
  • Pojazd będzie figurował w bilansie wraz z odpisami
  • Umowę można poszerzyć o dodatkowe usługi
Najważniejsze zalety leasingu finansowego:

  • 100-procentowe finansowanie (jeśli nie ustalono inaczej)
  • Pojazd stanie się Twoją własnością po upływie okresu obowiązywania umowy
  • Korzyści podatkowe

Informacje n atemat

Usługa MultiSupport – naprawy i konserwacja

DAF-Multisupport-mainvisual

Dzięki firmie PACCAR Financial do kontaktu leasingowego można włączyć zarówno koszty napraw i konserwacji, jak również inne usługi, takie jak ubezpieczenie samochodu ciężarowego, ubezpieczenie GAP, podatek drogowy i opłaty za winiety.

Czytaj więcej

Kontakt z siedzibą główną firmy PACCAR Financial

Contact-PACCAR-Financial-Europe

Wykwalifikowana kadra firmy PACCAR Financial pomoże w podjęciu właściwych decyzji.Sprawdź, w czym może pomóc firma PACCAR Financial.

Kontakt z firmą PACCAR Financial