DAF-Municipal-Group-Gully-Emptiers

Odkryj nasze inne rozwiązania transportowe do opróżniania studzienek

 

Segment komunalny

Pojazdy Asenizacyjne

Do opróżniania studzienek lub szamb służy rodzaj specjalistycznej cysterny, która może zasysać zanieczyszczoną wodę ze zbiorników takich jak szamba i pojemniki na ścieki i przewozić ją do odpowiedniego punktu utylizacji. W zależności od pojemności, a tym samym od masy całkowitej, podwozia DAF dla pojazdów asenizacyjnych występują w wersji 2, 3 lub 4-osiowej.