DAF-Municipal-Group-RoadSweeper

Odkryj nasze inne rozwiązania transportowe do czyszczenia dróg

 

Segment komunalny

Zamiatarki uliczne

Rynek zamiatarek wymaga pewnych specjalnych cech konstrukcyjnych podwozia, aby dostosować się do specjalistycznego wyposażenia zabudowy, w tym zespołu szczotek i układu ssącego oraz specjalnej specyfikacji układu napędowego, aby osiągnąć zarówno zdolność operacyjną przy niskiej prędkości podczas zamiatania, jak i możliwość osiągnięcia dopuszczalnej prędkości drogowej podczas jazdy do i z miejsca pracy.

Dlatego firma DAF dostarcza szereg zamiatarek drogowych o Dopuszczalnej Masie Całkowitej od 8 do 19 ton, przeznaczonych do obsługi różnorodnych terenów: ulic, parkingów, rynków, autostrad, a także zamiatarek do czyszczenia terenów przemysłowych.

Ponadto znaczna liczba zamiatarek jest wyposażona we własny silnik montowany przez producenta zabudowy. Jest to samodzielna jednostka napędowa zamontowana na podwoziu, która napędza całą instalację.