Download
 • czwartek, 23 kwietnia 2020
 • Bellevue, Washington
 • PACCAR inc.
 

PACCAR uzyskał dobre kwartalne przychody i wynik finansowy

Sprzedaż części i wsparcie posprzedażowe motorem wyników

„PACCAR ogłosił dobre przychody i zyski za pierwszy kwartał 2020 r.” powiedział prezes spółki Preston Feight. „Na dostawy ciężarówek w pierwszym kwartale miało wpływ czasowe zamknięcie zakładów produkcyjnych PACCAR na całym świecie od 24 marca w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rządy z powodu koronawirusa. PACCAR Parts odnotował rekordowe wyniki, ponieważ wspierał dostawy towarów medycznych, żywności, materiałów infrastrukturalnych i najpotrzebniejszych dóbr dla społeczności na całym świecie. Jestem bardzo dumny z naszych pracowników, wsparcia, które ofiarują sobie nawzajem i ich zaangażowania w dostarczanie naszym klientom najpotrzebniejszych produktów i usług.”

 
Chilli-Robotic-Build-Cell-01
Kenworth – Wydział Robotycznej Budowy Kabin, Chillicothe, Ohio
 

„PACCAR podjął pozytywne kroki w celu zwalczania wirusa. Tymczasowo zamknęliśmy nasze fabryki ciężarówek i przearanżowaliśmy wszystkie nasze obiekty, aby umożliwić ludziom zachowanie bezpiecznego dystansu. Każda fabryka, biuro i centrum dystrybucji wprowadziło najlepsze praktyki w zakresie dezynfekcji, naprzemiennych zmian i odstępów między pracownikami. Tysiące naszych pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, tam gdzie tylko jest to możliwe”, dodaje.

Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 5,12 mld USD wobec 6,49 mld USD w pierwszym kwartale 2019 r. W pierwszym kwartale tego roku PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 359,4 mln USD (1,03 USD na jedną akcję rozproszoną) w porównaniu do 629,0 mln USD (1,81 USD na jedną akcję rozproszoną) uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Harrie Shippers, prezes i dyrektor finansowy, zauważył „W pierwszym kwartale PACCAR zrealizował marżę w wysokości 12,3% w segmencie Samochodów Ciężarowych, Części i Pozostałych. Kluczową umiejętnością zakładów produkcyjnych DAF, Kenworth i Peterbilt, wynikającą z normalnych wahań koniunktury w naszej branży, jest zarządzanie wahaniami tempa produkcji. Spółka rygorystycznie dostosowuje koszty operacyjne do zmieniających się warunków rynkowych, w tym selektywnie ogranicza inwestycje kapitałowe i koszty badań i rozwoju. Pierwszy kwartał uwzględniał wyższe rezerwy na koszty wsparcia produkcji i niższe wyniki na pojazdach używanych. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu na wszystkich etapach cyklu koniunkturalnego Spółka jest rentowna nieprzerwanie od 81 lat.” 

PACCAR informuje o stabilnym bilansie i ogłasza wysokość dywidendy

„PACCAR ma mocną pozycję finansową, ze świetną płynnością i ratingiem kredytowym klasy inwestycyjnej na poziomie A+/A1” powiedział Mark Piggot, CEO. Na dzień 31 marca 2020 r. środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe wynosiły 4,3 mld USD. Spółka ma również dostęp do przydzielonych linii kredytowych w wysokości 3,0 mld USD.

Zarząd PACCAR Inc ogłosił dziś wypłatę regularnej kwartalnej dywidendy gotówkowej w wysokości trzydziestu dwóch centów (0,32 USD) za akcję, płatną w dniu 2 czerwca 2020 r. dla akcjonariuszy ujętych w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia pracy w dniu 12 maja 2020 r.

Wybrane wyniki finansowe – pierwszy kwartał 2020 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za pierwszy kwartał 2020 r. są następujące:
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 5,16 mld USD;
 •  Zysk netto – 359,4 mln USD;
 • Przychody ze sprzedaży PACCAR Parts – 998,6 mln USD i zysk brutto – 214,7 mln USD;
 • Przychody ze sprzedaży Usług Finansowych – 383,7 mln USD i zysk brutto – 48,3 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 71,0 mln USD;
 • Nakłady kapitałowe – 177,1 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 425,9 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe – 4,3 mld USD;
 • Kapitał własny – 9,64 mld USD.

 

Kenworth, Peterbilt i DAF zwiększają udział w rynku na niepewnych światowych rynkach samochodów ciężarowych

„Perspektywy gospodarki światowej i rynków ciężarówek pogorszyły się ze względu na pandemię koronawirusa”, powiedział Gary Moore, wiceprezes wykonawczy. „Rządy na całym świecie wprowadziły działania fiskalne i monetarne, żeby pomóc ludziom i firmom oraz przygotować się na ożywienie, które niebawem nadejdzie. W tych niepewnych czasach trudno jest oszacować wielkość sprzedaży w branży samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej, Europie i Ameryce Południowej.”

Udział firm Kenworth i Peterbilt w sprzedaży detalicznej ciężarówek klasy 8 na rynku amerykańskim i kanadyjskim wzrósł w pierwszym kwartale 2020 r. do 30,4%. Darrin Siver, starszy wiceprezes, powiedział: „Klienci doceniają wiodącą w branży jakość i niskie całkowite koszty eksploatacji ciężarówek Peterbilt i Kenworth.”

W pierwszym kwartale br. DAF zwiększył udział w rynku europejskim w segmencie powyżej 16 ton do 16,7%. Harry Wolters, prezes DAF, powiedział: „Ciężarówki DAF zapewniają klientom wyjątkową wartość dzięki ponadprzeciętnej jakości i doskonałej ekonomice zużycia paliwa”.

Udział rynkowy DAF w Brazylii wzrósł do 8,7% w segmencie powyżej 40 ton, w porównaniu z 6,1% w 2019 r. „Brazylijscy klienci doceniają trwałość i niezawodność ciężarówek DAF, która jest jednym z najbardziej wymagających środowisk operacyjnych na świecie”, powiedział Mike Kuester, zastępca wiceprezesa w Ameryce Południowej. 

PACCAR Parts uzyskuje doskonałe kwartalne wyniki sprzedaży i rekordowy zysk

18 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 200 dealerów oferujących pojazdy, części i usługi pod markami DAF, Kenworth i Peterbilt. PACCAR Parts odnotował rekordowy dochód przed opodatkowaniem ze sprzedaży w wysokości 214,7 mln USD za pierwszy kwartał 2020 r., o 3% wyższy niż 207,6 mln USD uzyskane za ten sam okres ubiegłego roku. Przychody PACCAR Parts ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosły 998,6 mld USD, w porównaniu do 1,0 mld USD za ten sam okres poprzedniego roku. David Danforth, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny PACCAR Parts powiedział: „PACCAR Parts osiąga solidne wyniki dzięki inwestycjom w dystrybucję i innowacyjne technologie, inicjatywom takim jak części zamienne TRP do wszystkich marek i sklepy TRP, a także rosnąca liczba pojazdów PACCAR wyposażonych w rozwiązania telematyczne.”

Jim Walenczak, zastępca dyrektora generalnego PACCAR Parts, dodał: „PACCAR Parts od wielu lat inwestuje w swoją platformę do e-handlu, która w tych trudnych czasach przynosi korzyści naszym klientom i dealerom”. PACCAR Parts rozbudowuje swoją bazę logistyczną i planuje otwarcie nowego centrum dystrybucji części o powierzchni ponad 23 000 m2 w Las Vegas w Nevadzie i blisko 15 000 m2 w Ponta Grossa, w Brazylii w drugim kwartale 2020 r. 

Wyniki PACCAR Financial Services

PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 209 000 samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 15,64 mld USD. Do segmentu tego należy PacLease, duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług leasingowych w Ameryce Północnej, Europie i Australii, posiadająca w swojej flocie 39 000 pojazdów. W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży PFS wyniosły 383,7 mln USD, a zysk brutto sięgnął 48,3 mln USD. Todd Hubbard, wiceprezes, powiedział, “PACCAR Financial Services osiągnął rozsądne – biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynkach – wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Do wysokiej jakości portfela przyczynia się konserwatywna ocena ryzyka i dopasowanie terminów finansowania należności. Rynek ciężarówek używanych, głównie w Europie, doświadczył spadku w całej branży. PACCAR Financial Services wykorzystuje swoje inwestycje w placówkach handlu detalicznego używanymi pojazdami na całym świecie, by sprzedać więcej używanych ciężarówek po cenach detalicznych, co zapewnia wyższe marże na sprzedaży. Niedawno PFS otworzył centrum sprzedaży używanych ciężarówek w Denton w Teksasie, a kolejne takie placówki mają być otwarte w tym roku w Pradze czeskiej i w Madrycie w Hiszpanii. 

„Mocny bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF w 26 krajach na czterech kontynentach”, powiedział Craig Gryniewicz, prezes PACCAR Financial Corp. „PACCAR Usługi Finansowe ma na bieżąco doskonały dostęp do rynków dłużnych i regularnie emituje obligacje korporacyjne, w tym trzyletnie i pięcioletnie obligacje o wartości 632 mln USD wyemitowane w pierwszym kwartale 2020 r.”

Nakłady inwestycyjne oraz badania i rozwój

Doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, stabilny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 7,0 mld USD na przestrzeni minionej dekady w nowe zakłady produkcyjne, rozbudowę istniejących, a także w innowacyjne produkty i nowe technologie. „PACCAR poddaje swoje projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe rygorystycznym przeglądom. W 2020 r. zmniejszyliśmy nakłady inwestycyjne o 100 mln USD do poziomu 525-575 mln USD, a koszty prac badawczo-rozwojowych o 45 mln USD, do poziomu 265-295 mln USD”, powiedział Mike Dozier, starszy wiceprezes.

Peterbilt, Kenworth i DAF prowadzą testy terenowe ciężarówek o napędzie elektrycznym, hybrydowym i zasilanych ogniwami wodorowymi wraz z klientami w Ameryce Północnej i w Europie. „Rozwijając innowacyjne pojazdy komercyjne o napędzie alternatywnym PACCAR wzmacnia swoje przywództwo w zakresie ochrony środowiska i inżynierii”, powiedział Kyle Quinn, dyrektor ds. technologii.

PACCAR przeprowadził telekonferencję z analitykami papierów wartościowych w celu omówienia wyników za pierwszy kwartał w dniu 21 kwietnia 2020 r., o godz. 8.00 rano czasu pacyficznego. Zainteresowane podmioty mogą wysłuchać telekonferencji klikając na „Q1 Earnings Webcast” na stronie internetowej PACCAR. Webcast jest dostępny jako nagranie do 5 maja 2020 r.  Akcje PACCAR są notowane na rynku NASDAQ Global Select Market i oznaczone symbolem PCAR. Serwis internetowy spółki można znaleźć pod adresem www.paccar.com.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. Faktyczne wyniki mogą się istotnie różnić od wyników podanych w tym komunikacie z różnych przyczyn. Więcej informacji o tych przyczynach zawierają dokumenty PACCAR składane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.