Download
  • czwartek, 23 stycznia 2020
  • Warszawa
  • DAF Trucks Polska
 

DAF od 15 lat numerem jeden w ciągnikach siodłowych,

po raz piąty z rzędu liderem ciężkiego segmentu, wzrost sprzedaży podwozi pod zastosowania specjalne

Udział firmy DAF w polskim rynku ciężkich pojazdów ciężarowych (powyżej 16t DMC) wyniósł 22% w 2019 roku i 20,5% w segmencie powyżej 6t DMC. „2019 to rok wytężonej pracy dla firmy DAF w celu utrzymania pozycji w segmencie transportu międzynarodowego i zwiększenia udziału w podwoziach do zastosowań specjalnych.” — mówi Mariusz Piszczek, dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska Sp. z o.o. „Nasze pojazdy do transportu długodystansowego serii CF oraz XF mają już ugruntowaną pozycję rekordzistów jeśli chodzi o zużycie paliwa, bezkompromisową jakość, najniższe koszty kilometra, najwyższą dostępność pojazdów do wykonania zadań transportowych oraz nie mający odpowiednika w branży najwyższy komfort kierowców. Teraz czas na zbudowanie porównywalnej pozycji w pozostałych segmentach rynku pojazdów użytkowych.

 
DAF-15-lat-lider-02
 

Rok 2019 zakończył się spadkiem rejestracji o 7,1% w ciężkim segmencie powyżej 16 ton DMC osiągając 25 486 pojazdów. Segment lekki, z kolei, wzrósł o 17,1% do 2 408 pojazdów. Jest to pierwszy znaczący wzrost tego segmentu od 5 lat. Segment 6-16 ton prawie osiągnął wynik z roku 2013 (2 582 pojazdy). Kolejny nowy trend dotyczący lekkiego segmentu 6-16 ton DMC to wzrost znaczenia pojazdów o DMC 12 ton. Pojazdy te mają 40% udziału i jest to największa, pod względem ilości rejestracji, kategoria tonażowa tego segmentu. W roku 2018 największą kategoria tonażową lekkiego segmentu stanowiły pojazdy 7,5t DMC, które osiągnęły połowę wszystkich rejestracji od 6 do 16 ton.

Firma DAF dostarczyła w sumie 5 710 pojazdów (20,5% udziału), na co składało się 5 598 rejestracji w ciężkim segmencie (22% udziału) i 112 w lekkim (4,7% udziału). DAF utrzymał pozycję lidera w segmencie powyżej 6 ton DMC, w segmencie powyżej 16 ton DMC oraz, po raz 15. z rzędu, w ciągnikach siodłowych, których pod marką zarejestrowano 4 925 sztuk, co stanowi 24,2% krajowego rynku.   Wdrożenie w 2019 roku działań mających na celu poprawę pozycji marki DAF w segmencie podwozi do zastosowań specjalistycznych miały realne przełożenie na wyniki rynkowe. Rejestracje podwozi 4. osiowych marki wzrosły o 72% w stosunku do roku 2018.  

W dostawach pojazdów DAF prym wiodły pojazdy serii XF, które stanowiły 91% całości.

23. rok działania przedstawicielstwa DAF w Polsce okazał się też rokiem obfitującym w rekordy w niemal każdym aspekcie biznesu. Polscy klienci kupili prawie 10% całej produkcji europejskich fabryk DAF. Kontrakty serwisowe DAF Multisupport osiągnęły rekordowy w skali Europy udział 57,6%. Wynik 1 869 sfinansowanych pojazdów  przekłada się na 32,7% udziału w całkowitej sprzedaży DAF w Polsce - identycznie jak rekordowy rok 2018 - i jest drugim najlepszym wynikiem w Europie. Kolejne rekordy to sprzedaż części na poziomie 55 mln Euro, co stanowi wzrost o 9,2%, z czego aż 23% przypada na części dostępne w ramach katalogu TRP. Dzięki otwarciu dwóch nowych obiektów serwisowych marki DAF w Suwałkach i Godzieszowie koło Zgorzelca sieć dealerska DAF w Polsce osiągnęła rekordową ilość serwisów  - 29. Są to na wskroś nowoczesne obiekty oferujące najszerszy w branży pakiet usług i świadczące nawet niestandardową pomoc klientowi w potrzebie.

W roku 2019 firma DAF kontynuowała też akcję masowego szkolenia kierowców w programie DAF EcoDrive+. W ramach tego programu każdy klient odbierający nowy pojazd serii CF i XF od polskich dealerów otrzymał voucher uprawniający do nieodpłatnego przeszkolenia z ekonomicznej jazdy jednego kierowcy. Rekordowa ilość 3 604 kierowców zostało przeszkolonych w ramach programu osiągając poprawę wyników zużycia paliwa przekraczającą 10%, jednocześnie zwiększając średnią prędkość przejazdu o ponad 1%.

Według prognozy DAF rynek 2020 osiągnie ilości zbliżone do 2019 roku z prawdopodobną korektą w pierwszym półroczu, ze względu na bardzo duży volumen rejestracji w pierwszej połowie minionego roku. W założeniach jest wzrost udziałów marki DAF głównie w segmencie ciężkich podwozi do zadań specjalnych, który to rynek systematycznie zacznie zwiększać swój udział w segmencie ciężkim i jako jedyny wykaże dynamikę wzrostową w stosunku do roku 2019. Transport międzynarodowy będzie skoncentrowany na utrzymaniu liczebności swojego taboru bardziej niż na ekspansji, stąd też nowe rejestracje pojazdów do transportu długodystansowego wiązać się będą głównie z planową wymianą taboru.

Obecna sytuacja gospodarcza jest stabilna. Indeks PMI na poziomie 48,00 pkt (grudzień 2019) oznacza w tym przypadku wyczekiwanie na rozwój sytuacji w Europie i na Świecie. Czynniki ryzyka dla transportu to głównie niewiadoma co do wyników negocjacji po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, napięcia w handlu i spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach w wyniku wojny celnej z USA. Perspektywa dla rynku unijnego, najważniejszego dla polskiego biznesu, jest stabilna i nie wykazuje ryzyka znaczących wahnięć koniunktury w 2020 roku. Uzgodnione zasady Pakietu Mobilności są sumarycznie łagodniejsze, niż wynikałoby to z pierwotnych zapowiedzi, szczególnie w zakresie kabotażu i obowiązku powrotu do kraju macierzystego ponadto uzgodnione vacatio legis sięga aż 18 miesięcy, co daje więcej czasu na przygotowanie się firmom transportowym na nadchodzące zmiany.