Warunki zwrotu

PACCAR Financial

 

W przypadku zwrotu pojazdu do firmy PACCAR Financial / DAF Trucks pojazd należy zwrócić zgodnie z „Warunkami zwrotu” opisanymi w niniejszym dokumencie.

Zwrot pojazdu w stanie niezgodnym z „Warunkami zwrotu” spowoduje obciążenie Klienta opłatą przez firmę PACCAR Financial i/lub DAF Trucks, która może być rekompensatą wszelkich roszczeń, w dowolnych okolicznościach zgłaszanych przez PACCAR Financial i/lub DAF Trucks względem Klienta. Sprawozdanie z kontroli sporządzone w odniesieniu do pojazdu po jego zwrocie będzie podstawą do określenia wymaganej opłaty. W celu uniknięcia konieczności uiszczenia tej opłaty zaleca się kontakt z dealerem DAF przed zwrotem pojazdu, aby sprawdzić pojazd i wykonać prace niezbędne do przywrócenia go do stanu zgodnego z „Warunkami zwrotu”.

Dealer DAF dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tych prac, które zapewnią, że po przeprowadzeniu kontroli przez firmę PACCAR Financial / DAF Trucks nie zostanie naliczona opłata. Niniejsza broszura stanowi poradnik należytego przeprowadzenia zwrotu pojazdu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „warunki” na końcu niniejszej broszury. Zawiera ona ilustrowane przykłady „normalnego zużycia”, które nie pociągają za sobą reklamacji przy zwrocie pojazdu. Ponadto zamieszczono w niej opisy przykładowych uszkodzeń pojazdu, których należy unikać i które zawsze muszą być naprawione przez autoryzowanego dealera przed zwrotem pojazdu. Więcej informacji na temat prawidłowego serwisowania pojazdu można znaleźć w instrukcji obsługi. Ponadto personel najbliższego punktu dealerskiego DAF z chęcią udzieli niezbędnych porad w tym zakresie.

Pobierz warunki zwrotu