Download
 • piątek, 24 lipca 2020
 • Bellevue, Waszyngton
 • PACCAR Inc
 

PACCAR uzyskał dobre kwartalne przychody i wynik finansowy

– „PACCAR osiągnął dobre przychody i wynik finansowy w drugim kwartale 2020 r.” powiedział prezes spółki Preston Fight. „Na początku kwartału PACCAR zamknął swoje fabryki na pięć tygodni, a potem stopniowo wznawiał produkcję, jednocześnie wzmacniając procesy i procedury operacyjne służące zapewnieniu zdrowia i dobrostanu pracowników, efektywności produkcyjnej i zadowolenia klientów. Jestem bardzo dumny z naszych wspaniałych pracowników, którzy zrealizowali doskonałe wyniki w zakresie produkcji i dystrybucji przy jednoczesnym wzmocnieniu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy”.

 
PACCAR-Engine-Factory-Columbus-Mississippi
PACCAR Engine Factory, Columbus, Mississippi
 

W drugim kwartale PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 147,7 mln USD (0,43 USD na jedną akcję rozwodnioną), w porównaniu do 619,7 mln USD (1,78 USD na jedną akcję rozwodnioną) uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.  Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych wyniosły 3,06 mld USD wobec 6,63 mld USD za drugi kwartał 2019 r. „Produkcja ciężarówek PACCAR i sprzedaż części zamiennych w ciągu kwartału systematycznie rosła. Zyski kwartalne PACCAR są bezpośrednim wynikiem naszego sprawdzonego modelu biznesowego: ciężarówek i rozwiązań transportowych klasy premium, elastycznych procedur produkcji, solidnego bilansu i rygorystycznej kontroli kosztów przy utrzymaniu nakładów na badania i rozwój oraz nakładów inwestycyjnych, które napędzają długoterminowy wzrost”, dodał Feight.

PACCAR wykazał zysk netto za pierwszą połowę roku w wysokości 507,1 mln USD (1,46 USD na jedną akcję rozwodnioną) wobec 1,25 mld USD (3,59 USD na jedną akcję rozwodnioną) za pierwszych sześć miesięcy poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży i usług finansowych za pierwszą połowę 2020 r. wyniosły 8,22 mld USD wobec 13,12 mld USD w ubiegłym roku.

Ogłoszenie dywidendy kwartalnej

„Sytuacja finansowa PACCAR jest doskonała – na dzień 30 czerwca 2020 r. mamy środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe w wysokości 4,17 mld USD oraz linie kredytowe w wysokości 3,0 mld USD”, powiedział Mark Pigott, prezes PACCAR. Spółka ma rating kredytowy A+/A1.

Zarząd PACCAR Inc ogłosił wypłatę regularnej kwartalnej dywidendy gotówkowej w wysokości trzydziestu dwóch centów (0,32 USD) za akcję, płatnej w dniu 1 września 2020 r. dla akcjonariuszy ujętych w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia pracy w dniu 11 sierpnia 2020 r.

Wybrane dane finansowe - II kw. 2020 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za drugi kwartał 2020 r. obejmują:

 • Przychody ze sprzedaży – 3,06 mld USD
 • Zysk netto – 147,7 mln USD
 • Sprzedaż ciężarówek na świecie – 18 100 sztuk
 • Przychody PACCAR Parts – 823,7 mln USD
 • Zysk brutto PACCAR Parts – 151,9 mln USD
 • Zysk brutto z usług finansowych – 55,5 mln USD
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe – 4,17 mld USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 934,9 mln USD
 • Kapitał własny – 9,78 mld USD.

 

Wybrane dane finansowe - I poł. 2020 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za pierwsze półrocze 2020 r. obejmują:

 • Przychody ze sprzedaży – 8,22 mld USD
 • Zysk netto – 507,1 mln USD
 • Nakłady kapitałowe – 308,8 mln USD i koszty badawczo-rozwojowe – 137,5 mln USD
 • Zysk brutto z usług finansowych – 103,8 mln USD
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 1,36 mld USD
 • Wyemitowane średnioterminowe papiery wartościowe - 1,33 mld USD

           

Światowy rynek samochodów ciężarowych

„Rynek ciężarówek klasy 8 w USA i w Kanadzie odbija się, w miarę ponownego otwierania się gospodarki lokalnej i stanowej”, powiedział Mike Dozier, starszy wiceprezes. „Klienci korzystają z niższych kosztów paliwa, a wiele sektorów odnotowuje coraz wyższe poziomy przewozów i wzrost cen za przewozy na przestrzeni kwartału. Zamówienia z branży na ciężarówki klasy 8 w czerwcu były o 28% wyższe niż w czerwcu ubiegłego roku”. Szacowana sprzedaż detaliczna ciężarówek klasy 8 w USA i w Kanadzie wynosi od 160 000 do 190 000 ciężarówek w 2020 r., chociaż druga fala pandemii COVID-19 może wpłynąć na wielkość rynku i na gospodarkę. W czerwcu br. Peterbilt i Kenworth uzyskały w USA i w Kanadzie udział w rynku sprzedaży detalicznej ciężarówek klasy 8 w wysokości 29,6%, wobec 29,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Harry Wolters, prezes DAF, powiedział: „Popyt ze strony klientów na ekonomiczne pod względem zużycia paliwa ciężarówki DAF XF, CF i LF odbił w maju i w czerwcu wraz z  poprawą sytuacji w gospodarkach europejskich”.  Szacuje się, że w tym roku liczba nowych rejestracji ciężarówek w kategorii powyżej 16 ton wyniesie około 190 000-220 000 pojazdów.

W Ameryce Południowej rynek samochodów ciężarowych w kategorii powyżej 16 ton ma wynieść około 60 000-80 000 pojazdów w 2020 r. „Klienci doceniają trwałość i niezawodność ciężarówek DAF w Brazylii, która jest jednym z najbardziej wymagających środowisk operacyjnych na świecie”, powiedział Mike Kuester, zastępca wiceprezesa w Ameryce Południowej. „W Brazylii w  pierwszej połowie roku DAF osiągnął rekordowy udział w rynku w segmencie powyżej 40 ton w wysokości 9,1%”.

PACCAR Parts uzyskał dobre przychody i zyski kwartalne

PACCAR Parts odnotował dobre kwartalne przychody ze sprzedaży w wysokości 823,7 mln USD za drugi kwartał 2020 r. wobec 1,03 mld USD uzyskanych za ten sam okres ubiegłego roku. Zysk brutto za drugi kwartał 2020 r. wyniósł 151,9 mln USD w porównaniu do 210,6 mln USD osiągniętych w drugim kwartale 2019 r. Przychody PACCAR Parts ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 wyniosły 1,82 mld USD w porównaniu do 2,03 mld USD za ten sam okres poprzedniego roku. Zysk brutto PACCAR Parts za pierwszych sześć miesięcy 2020 r. wyniósł 366,6 mln USD wobec 418,2 mln USD w pierwszym półroczu 2019 r. David Danforth, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny PACCAR Parts, powiedział: „Niektórzy klienci w ciągu kwartału odłożyli przeglądy na później, co wpłynęło na zakupy części. Poprawa w gospodarce i zwiększony ruch samochodów ciężarowych w czerwcu zwiększyły popyt na usługi posprzedażowe”.

Jim Walenczak, zastępca dyrektora generalnego PACCAR Parts, zauważył: „PACCAR Parts od wielu lat inwestuje w swoją platformę do e-handlu, która przynosi korzyści naszym klientom i dealerom. Na całym świecie sprzedaż detaliczna PACCAR Parts w ramach e-handlu wzrosła o 20% w pierwszym półroczu 2020 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku”. PACCAR nadal zwiększa swoje moce w zakresie dystrybucji części na świecie, aby zapewnić jak najlepszą ich dostępność. W drugim kwartale PACCAR otworzył nowe centrum dystrybucji o powierzchni ponad 23 200m2 w Las Vegas w stanie Nevada i drugie, o powierzchni blisko 15 000 m2 w Ponta Grossa w Brazylii.

Kenworth, Peterbilt i DAF będą produkować pojazdy elektryczne

Kenworth, Peterbilt i DAF pozostają światowymi liderami pojazdów zeroemisyjnych – w Ameryce Północnej i w Europie klienci prowadzą obecnie testy terenowe ponad 60 ciężarówek o napędzie elektrycznym, hybrydowym i zasilanych ogniwami wodorowymi.  Dostawy modeli produkcyjnych ciężarówek elektrycznych PACCAR mają się rozpocząć w 2021 r.

„Oczekuje się, że przez najbliższych kilka lat dostawy pojazdów o napędzie zeroemisyjnym pozostaną niewysokie, ze względu na wysoki koszt tych technologii”, powiedział Kyle Quinn, dyrektor PACCAR ds. technicznych. „W średnim okresie popyt na pojazdy zeroemisyjne będą generować głównie zastosowania w branży gospodarki odpadami, portowej i lokalnych dostaw, które nie wymagają pokonywania dużych odległości ani sieci infrastruktury do uzupełniania paliwa, a także w miejscach, gdzie obowiązuje całkowity zakaz emisji spalin”.

PACCAR połączył siły z wiodącymi w branży dostawcami komponentów i urządzeń do ładowania, które są integrowane z własną architekturą elektroniczną pojazdów PACCAR. 

„PACCAR ma wiodącą pozycję w branży pod względem rozwoju ciężarówek klasy 8 napędzanych ogniwami wodorowymi”, powiedział Kevin Baney, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny Kenworth. Kenworth dostarczy 10 ciężarówek Kenworth T680 z napędem wodorowym kilku klientom do testów terenowych w Porcie Los Angeles. Firma Kenworth wykorzystała w modelu Kenworth T680 technologię ogniw paliwowych Toyoty, zaś paliwo wodorowe i infrastrukturę zapewnia Shell. Pojazdy zostały wyprodukowane w fabryce Kenworth w Renton w stanie Waszyngton, a Centra Techniczne PACCAR zapewniają obszerne testy ich funkcjonowania.

Peterbilt opracował trzy modele ciężarówek elektrycznych do specjalistycznych zastosowań; wiele z tych pojazdów jest obecnie testowanych przez klientów. Jason Skoog, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny Peterbilt, skomentował: „Ciężarówki Peterbilt Model 579EV są używane w portach i do przewozów regionalnych; Peterbilt Model 220 znajduje zastosowanie usługach odbioru i dostawy pojazdami o średniej ładowności, podczas gdy Peterbilt Model 520EVs jest wykorzystywany do odbioru i transportu odpadów.”

DAF opracował całą gamę pojazdów elektrycznych i hybrydowych, które przechodzą obecnie u klientów w krajach europejskich obszerne testy terenowe w różnych zastosowaniach. „DAF CF Electric jest używany do przewozów regionalnych i w gospodarce odpadami, DAF LF Electric jest idealny do dostaw lokalnych, natomiast DAF CF Hybrid jest przeznaczony do przewozów długodystansowych, z możliwością operowania również w miastach, gdzie obowiązuje ograniczenie emisji do zera”, powiedział Ron Borsboom, dyrektor wykonawczy DAF ds. rozwoju produktów.

Nakłady inwestycyjne oraz badania i rozwój

Doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, silny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 7,1 mld USD na przestrzeni minionej dekady w nowe zakłady produkcyjne, rozbudowę istniejących, a także w innowacyjne produkty i nowe technologie. „PACCAR ma zdyscyplinowane podejście do nakładów inwestycyjnych i projektów badawczo-rozwojowych i z myślą o długoterminowym wzroście inwestuje w aerodynamiczne modele ciężarówek, zeroemisyjne i wysokoprężne technologie napędu, zaawansowane technologie wspomagania kierowcy, usługi pojazdów skomunikowanych („connected vehicle”), technologie produkcji następnej generacji i możliwości dystrybucyjne. Szacujemy, że nakłady inwestycyjne wyniosą w granicach 525-575 mln USD, a koszty prac badawczo-rozwojowych wyniosą 265-295 mln USD”, powiedział Darrin Siver, starszy wiceprezes.

Spółki oferujące usługi finansowe odnotowały dobre wyniki

PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 202 000 samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 15,05 mld USD. Do segmentu tego należy PACCAR Leasing (PacLease) – duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług leasingowych. Zysk brutto PFS za drugi kwartał 2020 r. wyniósł 55,5 mln USD, w porównaniu do 80,3 mln USD w drugim kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał wyniosły 360,3 mln USD wobec 361,4 mln USD w analogicznym okresie 2019 r. Zysk brutto PFS za pierwszą połowę 2020 r. wyniósł 103,8 mln USD wobec 164,3 mln USD w ubiegłym roku. Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosły 744,0 mln USD wobec 710,9 mln USD za analogiczny okres roku ubiegłego. „Wyniki portfela PFS w drugim kwartale 2020 r. były dobre”, powiedział Todd Hubbard, starszy wiceprezes PACCAR. „Na rynku ciężarówek używanych notuje się niższe wartości sprzedaży. PACCAR Usługi Finansowe inwestuje w salony handlu detalicznego używanymi pojazdami na całym świecie, by sprzedać więcej używanych ciężarówek po cenach detalicznych, co zapewnia wyższe marże na sprzedaży. PFS otworzył centra sprzedaży używanych ciężarówek w Denton w Teksasie i w Pradze czeskiej, a także planuje otwarcie w Madrycie w Hiszpanii.”

„Doskonały bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF w 26 krajach na czterech kontynentach”, powiedział Craig Gryniewicz, prezes PACCAR Financial Corp. „Mamy doskonały dostęp do rynków obligacji korporacyjnych i średnioterminowych dłużnych papierów wartościowych, co umożliwia PFS zyskowne wspieranie sprzedaży samochodów ciężarowych PACCAR.”

PacLease świętuje 40-lecie

W tym roku PacLease świętuje 40-tą rocznicę swojego istnienia. PacLease dysponuje flotą 38 300 pojazdów i działa w 587 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Niemczech i Australii. PacLease oferuje najlepszą w swojej klasie obsługę klienta, maksymalny czas pracy pojazdów i skrojone na miarę rozwiązania transportowe dzięki wykorzystaniu doskonałej jakości ciężarówek Kenworth, Peterbilt i DAF. Rozwiązania transportowe PacLease obejmują pełną konserwację pojazdów, telematykę, szkolenie kierowców, zgodność regulacyjną, zniżki w opłatach za autostrady i zarządzanie paliwem.

„Klientami PacLease są zwykle prywatne firmy, których główna działalność opiera się na transporcie ciężarowym własnych produktów”, powiedział Ken Roemer, prezes PacLease. „Pełnozakresowe rozwiązania leasingowe PacLease upraszczają transport produktów klientów, umożliwiając im skupienie się na głównej działalności.”

 

Dane kontaktowe dla prasy: 

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: Rutger.kerstiens@daftrucks.com

Zbigniew Kołodziejek
Marketing Manager
DAF Trucks Polska Sp. z o.o.
T. +48 22 458 95 30
M. +48 603 862 580
E: Zbigniew.Kolodziejek@Daftrucks.com