Leasing finansowy

Dostępne opcje  finanowania – leasing finansowy

Gdy decydujesz się na leasing finansowy, rozkładasz koszty zakupu na stałe kwoty rat spłacanych przez określony czas (w niektórych przypadkach kwoty rat mogą być zmienne). Wiesz dokładnie, jakie są miesięczne koszty, a wstępny nakład jest niewielki. Korzystasz ze sprzętu, który należy do firmy PACCAR Financial. Po uiszczeniu wszystkich opłat możesz przedłużyć umowę leasingu lub zapłacić wcześniej ustaloną kwotę i stać się właścicielem pojazdu. Leasing finansowy może być korzystny również z punktu widzenia podatkowego.

Charakterystyka leasingu finansowego:

  • Czysto finansowa transakcja
  • Określone miesięczne kwoty rat i odsetek
  • Pojazd będzie figurował w bilansie wraz z odpisami
  • Umowę można poszerzyć o dodatkowe usługi

Najważniejsze zalety leasingu finansowego:

  • 100-procentowe finansowanie (jeśli nie ustalono inaczej)
  • Pojazd stanie się Twoją własnością po upływie okresu obowiązywania umowy
  • Korzyści podatkowe
 
 
 

Co chcesz sfinansować

Wybierz, co chcesz sfinansować...

 

 
 
 
 
DAF MultiSupport

Kontrakty serwisowe — DAF MultiSupport

Dzięki firmie PACCAR Financial do kontaktu leasingowego można włączyć zarówno koszty napraw i obsług, jak również inne usługi, takie jak ubezpieczenie samochodu ciężarowego, ubezpieczenie GAP, podatek drogowy i opłaty za winiety.

Dowiedz się więcej