DAF-The-New-XF-grill-Wallpaper-04

Syntetyczne paliwa płynne

Ograniczenie emisji CO₂ aż do 100%

 

Wybiegając nieco dalej w przyszłość, widzimy paliwa, które mogą przyczynić się do ograniczenie emisji CO2 o 100%. Te „syntetyczne paliwa płynne” obejmują wykorzystanie elektrolizy i ekologicznej energii elektrycznej do produkcji wodoru, które następnie łączy się z CO2 z recyklingu w celu wytworzenia syntetycznego oleju napędowego.

 
 

Odzyskiwanie CO2 

Elementem kluczowym z punktu widzenia „syntetycznych paliw płynnych” są filtry, które są obecnie opracowywane w celu wychwytywania i składowania CO2.

Odzyskiwanie CO2 uwolnionego podczas spalania i połączenie go z wodorem tworzy zamknięty cykl, w ramach którego pierwotnie uwolniony CO2 jest ponownie wykorzystywany do wytworzenia paliwa.

Power to liquid
 

Neutralność pod względem emisji CO2

„Syntetyczne paliwa płynne” mogą być w przyszłości rozprowadzane za pośrednictwem istniejącej sieci stacji paliw i mogą być nawet stosowane w dzisiejszych silnikach wysokoprężnych. Są one całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 „od źródła do koła” (well-to wheel), o ile wodór będzie wytwarzany przy użyciu energii solarnej, wodnej lub wiatrowej.

„Syntetyczne paliwa płynne” są obecnie produkowane przy stosunkowo wysokich kosztach i na małą skalę w środowiskach laboratoryjnych. Oczekuje się, że tego typu paliwa będą gotowe do użytku na szerszą skalę między 2025 a 2030 rokiem.