DAF_NGD_XGplus_nameplate_wide

Syntetyczne paliwa płynne

Nawet 100-procentowe ograniczenie emisji CO₂

 

Patrząc w przyszłość, na horyzoncie widać paliwa, które są w 100% neutralne pod względem CO2 — od produkcji do spalania — i doskonale nadają się do zasilania silnika spalinowego. Przykładem są tzw. odnawialne „syntetyczne paliwa płynne” lub e-paliwa, w których wodór jest wytwarzany za pomocą elektrolizy, przy wykorzystaniu ekologicznej energii elektrycznej pochodzącej z energii wiatrowej i słonecznej.

 
 

Odzyskiwanie CO2

Wodór ten jest łączony z CO2 pozyskiwanym z recyklingu w celu wyprodukowania paliwa syntetycznego. Filtry opracowywane w celu wychwytywania i składowania CO2 są elementem kluczowym z punktu widzenia „syntetycznych paliw płynnych”. Odzyskiwanie CO2 uwalnianego podczas spalania i łączenie go z wodorem tworzy zamknięty cykl. Tak naprawdę CO2 po opuszczeniu układu wydechowego służy do tworzenia nowego paliwa.

 

CO2— całkowita redukcja

Przyszłe „syntetyczne paliwa płynne” mogą być rozprowadzane za pośrednictwem istniejących sieci dystrybucji paliwa i można je stosować w nowoczesnych silnikach spalinowych. Stosowanie tych paliw jest całkowicie neutralne pod względem emisji CO2, pod warunkiem że wodór jest wytwarzany przy użyciu np. energii słonecznej, wodnej lub wiatrowej. „Syntetyczne paliwa płynne” są obecnie produkowane na małą skalę, a ich ceny są wysokie. Oczekuje się, że w latach 2025–2030 paliwa te staną się bardziej powszechnie dostępne.

 
 

To create e-fuels, hydrogen is generated via electrolysis, using green electricity captured from wind and solar energy. This hydrogen is combined with recycled CO2 to produce a synthetic fuel.

Power to liquid