On-the-road-to-even-cleaner-road-transport

Na drodze do 2030 roku

 

Na drodze do jeszcze czystszego transportu drogowego 

 

W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w zakresie wpływu naszych pojazdów ciężarowych na środowisko naturalne. Pojazdy ciężarowe, które produkujemy obecnie, są o ponad 20% wydajniejsze i emitują o 20% mniej CO2 niż pojazdy ciężarowe, które produkowaliśmy 20 lat temu. Tak znaczną redukcję CO2 osiągnęliśmy równolegle z ogromnym obniżeniem emisji NOx i cząstek stałych — o ponad 95% od czasu wprowadzenia norm emisji.

Te ważne osiągnięcia to wynik ciągłych inwestycji w nowe i przełomowe technologie. Jednak osiągnięcie tych celów nie oznacza, że możemy spocząć na laurach. Społeczeństwo słusznie oczekuje od nas aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu ważnych kwestii związanych z globalną redukcją emisji CO2 i poprawą jakości powietrza w naszym otoczeniu, czyli inaczej mówiąc — w rozwijaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Koncentrujemy się na dalszym rozwoju silnika wysokoprężnego oraz na badaniu i wprowadzaniu różnych alternatywnych technologii, ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie do wszystkich zastosowań transportowych.

 
Sustainability brochure (EN)