DAF szanuje prywatność użytkowników. Używamy plików cookie do różnych celów, takich jak poprawa funkcjonalności witryny internetowej, zwiększenie komfortu użytkowania witryny, budowanie integracji z mediami społecznościowymi oraz pomoc w działaniach marketingowych w ramach naszej witryny i poza nią. Kontynuując swoją wizytę w naszej witrynie internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Jeśli jednak chcesz dostosować swoje preferencje dotyczące plików cookie, kliknij „Zmień ustawienia” poniżej. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się zdokumentem Omówienie plików cookie.
 

KOMUNIKAT FIRMY DAF DOTYCZĄCY PRZEPISÓW REACH

 

KOMUNIKAT FIRMY DAF DOTYCZĄCY PRZEPISÓW REACH — INFORMACJE NA TEMAT LISTY KANDYDACKIEJ SUBSTANCJI (ART. 33 ROZPORZĄDZENIA REACH)

Artykuł 33.1 rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) ma na celu umożliwienie profesjonalnym odbiorcom wyrobów podejmowanie wszelkich właściwych działań w zakresie zarządzania ryzykiem, które mogą wynikać z występowania w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), wyszczególnionych w aktualnej liście kandydackiej i podlegających procedurze udzielania zezwoleń, w celu zagwarantowania bezpiecznego stosowania tych substancji.

Jako DAF Trucks N.V. i PACCAR Parts Europe popieramy cele leżące u podstaw wszystkich przepisów REACH, a w szczególności postanowień art. 33, które są zgodne z naszym zaangażowaniem w promowanie odpowiedzialnej produkcji, obsługi i użytkowania naszych produktów.

 

Występowanie substancji z listy kandydackiej — pojazdy

Wiele części wykorzystanych przy produkcji pojazdów DAF zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), określone w przepisach REACH (art. 33). W rezultacie niektóre typy pojazdów z oferty DAF zawierają substancje SVHC. Na podstawie informacji przekazanych przez dostawców i zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą firmy DAF substancje te wymieniono w pliku do pobrania poniżej. Firma DAF nieustannie aktualizuje informacje dotyczące substancji SVHC. 

 
Lista SVHC dotycząca pojazdów
 
 

Występowanie substancji z listy kandydackiej — części

Substancje z listy kandydackiej występujące w wyrobach w stężeniu > 0,1% wag. zostały wymienione w dostępnym poniżej pliku do pobrania dla określonych pojazdów/części. Informacje te są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i pochodzą z łańcucha dostaw oraz wewnętrznych danych dotyczących produktów. Firmy DAF/PACCAR Parts nieustannie aktualizują informacje dotyczące substancji SVHC. 

 
Lista SVHC dotycząca części